18_“Tiên” hoặc “ điên”


“Tiên”   hoặc  “ điên”

                                                                        Văn Trung  XV.

***

Chúa dẫn con đi : Tình Vô Biên

Rộn ràng bỡ ngỡ : vào “Cõi Tiên”

Người đời cho vậy là ngu dại

Họ nói : “tội nghiệp cho thằng điên”.

***

Nhiều người háo hức  đi theo Chúa

Nhưng sợ người ta dán “nhãn điên”

Nên sống giả hình như Biệt Phái

mà cứ tưởng mình đã thành “tiên”

***

Con đi theo Chúa : muốn thành “tiên”

Đi rồi nhìn lại : mình như điên,

Chúa thương, Chúa  chẳng cho quay lại.

Vì nếu quay lại : tiếc hoá điên.

***

Ai đi theo Chúa : có tí điên

Vượt qua dục vọng lẫn bạc tiền

Coi thường danh vọng của trần thế

Hẳn là “ông thánh” hay “thằng điên”

***

                                                                                              Sài gòn  2010

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa