BÀI GIẢI THÍCH QUAN TRỌNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUAN ĐIỂM CỦA ĐỨC GIÁM MỤC MOSTAR

 

BÀI GIẢI THÍCH QUAN TRỌNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUAN ĐIỂM CỦA ĐỨC GIÁM MỤC MOSTAR

Description: http://files.constantcontact.com/e5550497001/2e4dd643-b20b-47be-be6a-e2144a264686.jpg

Ngày 09-03-2017

Những điều dưới đây có thể giúp những ai đang hoang mang vì một bài tuyên bố trong thời gian gần đây của Đức Giám Mục giáo phận Mostar-Duvno đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của giáo phận ngày 26-02-2017 nhằm nỗ lực dập tắt các sự kiện đang diễn ra trong giáo phận của Ngài – cùng một thời gian Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô phái Đặc Sứ đến giáo phận của Ngài để chăm sóc cho những sự kiện ấy !

Trong khi Đức Giám Mục Warsaw-Prague (Ba Lan) đang chuẩn bị đến Mễ Du với tư cách là Đặc Sứ của Đức Giáo Hoàng, các phương tiện truyền thông đại chúng lại quảng bá những cuộc tấn công đang xảy ra liên tục của Đức Giám Mục Mostar chống lại tính xác thực của những cuộc Đức Mẹ hiện ra tại đây, cho dù vị Tổng Thư ký của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin đã minh định trong một chỉ thị chính thức đề ngày 26-05-1986 (Pr. Số 54/81-06419) – xin xem bài Ý kiến của Lm Hoàng Minh Tuấn... cũng trong số báo tháng này – nói rõ là ý kiến tiêu cực của Đức Giám Mục Peric “phải được xem là xác tín cá nhân của Đức Giám Mục Mostar mà Ngài có quyền biểu lộ với tư cách là Giám Mục địa phương, nhưng ý kiến ấy là và luôn mãi vẫn là ý kiến riêng của Ngài.” Trong thời gian 19 năm qua, các phương tiện truyền thông Công Giáo đã phớt lờ chỉ thị này. Khi mạng thông tin “Our Sunday Visitor” đăng sự giải thích này của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin trong số phát hành tháng 01-02 năm 2000 với đề tài “The Catholic Answer”(Câu Trả Lời Công Giáo), và câu “nhưng ý kiến ấy là và luôn mãi vẫn là ý kiến riêng của Ngài” bị xóa bỏ. Thật không phải là câu trả lời Công Giáo !

Vào ngày 09-10-1998, 5 tháng sau khi có thông cáo của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin như trên, thì Đức Giám Mục Mostar, Đức Cha Ratko Peric, tiếp tục có những lời tuyên bố kỷ lục trước nhiều nhân chứng, là Ngài chưa bao giờ gặp hay nói chuyện với kỳ thị nhân nào cũng như chưa bao giờ tin là có những cuộc Đức Mẹ hiện ra nào, nói cụ thể là tin Đức Mẹ hiện ra ở Fatima và Lộ Đức. “Tôi tin những gì tôi cần phải tin – đó là tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đã được ban hành 4 năm trước khi có sự việc được cho là Đức Mẹ hiện ra với Béc-na-đét,” (Cha John Chisholm và Thiếu Tướng hưu trí Liam Prendergast trong một buổi trịnh trọng tuyên thệ làm chứng đã nghe thấy có lời tuyên bố ấy; những lời bình luận của Đức Giám Mục cũng được đăng trong tờ báo của Âu Châu “The Universe” vào ngày 01-02-2006). Mặc dù các phương tiện truyền thông Công Giáo ở Hoa Kỳ phổ biến rộng rãi yêu cầu của Đức Giám Mục Peric ngày 15-06-2006 phải vâng lời và chấm dứt các sự kiện Mễ Du, nhưng lại ít chú ý đến sự khiển trách mà Ngài nhận được từ Đức Hồng Y Puljić, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục, ngày 15-07-2006. (Quyển sách “Medjugorje and the Church” (Mễ Du và Giáo Hội), Nhà xuất bản Queenship, trang 183,184).

Người tiền nhiệm của Đức Giám Mục Peric, là Đức Giám Mục Pavao Zanic, đã có một thái độ tương tự đối với Mễ Du như được thể hiện trong một buổi phỏng vấn đã được phổ biến của Grabiel Meyer (“National Catholic Register”, 01-04-1990) : “Với tư cách là Giám Mục thì bạn làm gì khi có những chuyện đang xảy ra ở Mễ Du ? Các Linh Mục Phan-sinh và các giáo dân ở đó có thể làm việc gì với bạn ?” Đức Giám Mục Zanic ngả người tựa lưng vào ghế : “Đơn giản thôi ! Tôi muốn Mễ Du phải tiêu tan.” (“Mễ Du và Giáo Hội” Nxb Queenship, 2007, trang 183). Vào ngày 25-07-1987, Đức Giám Mục Zanic, đứng trên bàn thờ của nhà thờ Thánh Gia-cô-bê ở Mễ Du, với mũ và gậy Giám Mục, đã lên án tất cả những ai có ý nói rằng Đức Trinh Nữ Maria đang hiện ra ở Mễ Du phải “xuống tận đáy Hỏa Ngục.” (“Ngài mong được nhìn thấy các giáo dân trong giáo xứ nổi loạn, nhưng họ chỉ lặng lẽ nghe Ngài nói với sự kính trọng, bất chấp trong lòng họ cảm thấy bị tổn thương nặng nề.” – trích tác phẩm của Cha René Laurentin “Seven Years of Apparitions” (Bảy Năm Đức Mẹ Hiện Ra) – Riehle Foundation, trang 7,8).

Đức Giám Mục Zanic đã nói chuyện với Cha Milan Mikulich, là người gốc Croatia và là bỉnh bút của tờ báo “Orthodoxy of Catholic Doctrine” (Tính chính thống của Giáo lý Công Giáo) – Cha là một trong những vị Linh Mục đầu tiên từ Hoa Kỳ đến Mễ Du sau khi có bài viết về Đức Mẹ hiện ra trong tháng 06-1981 – cho biết rằng nếu Tòa Thánh Vatican không chấp nhận lời cáo buộc của Ngài về những cuộc hiện ra, thì “sẽ có một cuộc chiến tranh trong Giáo Hội !” (cuộc tranh chấp quyền quản trị Mễ Du giữa Giáo Triều sở tại và Dòng Phan Sinhchú thích thêm của người dịch), Cha Mikulich trả lời : “Thưa Đức Giám Mục, con nghĩ là Đức Cha đang chiến đấu chống lại Đức Mẹ chứ không chống lại các thị nhân và các Cha Dòng Phan Sinh ở Mễ Du đâu !” Đức Giám Mục Zanic đáp lại : “Nếu tôi thua, thì sẽ có một cuộc chiến tranh.” (Chứng từ của Cha Mikulich đã được trình bày trong Hội Thảo về Mễ Du tại trường Đại Học Notre Dame năm 1991). Người kế nhiệm của Ngài, Đức Giám Mục Peric, tiếp tục cuộc chiến tranh này. Thí dụ, khi giáo xứ do các Cha Dòng Phan Sinh cai quản ở Capljina được chuyển quyền cai quản cho Giáo Sĩ Triều, Đức Giám Mục đã được khuyên can là hãy để ra vài tuần lễ và thay đổi các Linh Mục dần dần, ngõ hầu tạo ra sự chuyển đổi dễ dàng hơn cho các giáo dân trong giáo xứ. Nhưng ngược lại, Ngài đã tống hết tất cả các Linh Mục Dòng Phan Sinh đi và bố trí lại giáo xứ bằng các Giáo Sĩ Triều trong cùng ngày và đã thổi bùng ngọn lửa tình hình căng thẳng sẵn có. Như đã được cảnh báo từ trước chuyện sẽ xảy ra, các giáo dân trong giáo xứ đã nổi dậy và tạo ra một tiền lệ hỗn loạn trong giáo phận của mình mà Ngài mong muốn và Ngài đã viện vào sự việc ấy từ đó đến nay. (“Mễ Du và Giáo Hội”, 2007, Queenship, trang 187)

Một bài trong số báo phát hành ngày 06-01-1991 của tờ nhật báo “Slobodna Dalmacija” trích dẫn Đức Tổng Giám Mục Frane Franic, Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Lý của Hội Đồng Giám Mục Nam Tư (BYC), nhưng không được phổ biến trong thế giới nói tiếng Anh. Đức Giám Mục Franic đã thuật lại phiên họp trong hai ngày 27 và 28-11-1990 của Hội Đồng Giám Mục Nam Tư nhóm họp tại Zagreb trong một phiên họp đặc biệt, trù bị cho phiên họp tại Zadar vào ngày 04-10-1991 như sau : “Các Giám Mục đã xử dụng câu nhập nhằng này vì các Giám Mục không muốn làm bẽ mặt Đức Giám Mục Pavao Zanic thuộc giáo phận Mostar đã liên tục tuyên bố rằng Đức Mẹ không hiện ra với các thị nhân. Khi các Giám Mục Nam Tư thảo luận về đề tài Mễ Du, các Ngài nói với Đức Giám Mục Zanic rằng Giáo Hội không đưa ra một phán quyết chung cuộc nào về Mễ Du, và vì thế, sự phản đối của Đức Giám Mục Zanic không có một cơ sở nào. Nghe thấy điều này, Đức Giám Mục Zanic bắt đầu kêu la quát tháo ầm ĩ, và các Giám Mục khác sau đó đều bỏ đi không thèm thảo luận thêm gì nữa.” Kết quả là việc phổ biến thông cáo báo chí của Đức Giám Mục Zanic mà Ngài đã gửi cho Thông Tấn Công Giáo Ý trình bày sự giải thích của riêng Ngài về phiên họp đó : “Hội Đồng Giám Mục Nam Tư nói Mễ Du không có tính chất siêu nhiên.”

Vào ngày 29-03-2010, bảy năm trước khi có tin Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô phái một vị Đặc Sứ đến Mễ Du, trang thông tin điện tử Rome Reports đã công bố một sáng kiến của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI : “Tòa Thánh Vatican đang xem xét việc Thành Lập một Tân Giáo Phận cho Mễ Du” và trang thông tin này nói rõ : “Dự án đã được đề xuất vào tháng 09-2009, nhưng không thực hiện được vì thiếu sự hỗ trợ của Đức Giám Mục địa phương, Đức Cha Ratko Peric.”

Vào ngày 06-09-2008, tôi đã nhận được một lá thư của Hội Thẩm Tòa Thánh, Đức Cha Grabiele Caccia, cảm ơn tôi vì đã gửi cho Đức Thánh Cha Biển Đức XVI một đĩa phim tài liệu “Mễ Du và Nhiệm Vụ của Đài Truyền Hình Maria”, thư có nội dung : “Tôi viết lá thư này theo chỉ dẫn của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI xác nhận đã nhận thư và quà của Ông.” Tôi cũng cảm ơn Đức Cha vì Ngài đã viết lời giới thiệu cho quyển sách của Đức Hồng Y Bertone “Bí Mật Fatima Cuối Cùng”, biểu lộ lòng tri ân của tôi đối với việc Đức Hồng Y Bertone đã đưa vấn đề Mễ Du vào một chương sách của Ngài. Cuối thư, Đức Cha Caccia viết : “Tôi xin cam đoan với Ông về lòng tri ân của Đức Thánh Cha.”

Vào ngày 13-08-2008, vị Bí Thư lâu đời của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Đức Hồng Y Stanislaw Dziwisz, đã viết thư cho tôi, nói rằng : “Tôi đã nhận được thư của Ông vào ngày 25-07-2008 cùng với hai đĩa ghi các chương trình về Mễ Du. Thật ra, vị Tôi Tớ Chúa (Đức Thánh Cha Gioan Phaolô trong thời điểm này) rất quan tâm đến Mễ Du, và Ngài đã gửi cho Đức Hồng Y Joseph Ratzinger để biết được quan điểm thần học.”

Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã phát biểu : “Mễ Du là trung tâm tâm linh của thế giới !” (trích tác phẩm “Tại sao Ngài là một vị Thánh : Cuộc Đời và Đức Tin của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, và Án Phong Thánh” của Đức Ông Slawomir Oder, Cáo Thỉnh Viên Án Phong Thánh; Nxb Rizzoli, 2010, trang 168). Vào ngày 25-03-1984, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói : “Mễ Du là sự hoàn tất và sự tiếp nối của Fatima !” (trích sách “Mễ Du và Giáo Hội”, Nxb Queenship, trang IX). Vào ngày 06-04-1995, Đức Giáo Hoàng Giaon Phaolô II tuyên bố công khai : “Tôi muốn đến Mễ Du” (nhật báo Slobodna Dalmacija, ngày 08-04-1995, trang 3).

Vài tháng trước chuyến Tông Du của Đức Thánh Cha đến Banja Luka ở Bosnia vào ngày 22-06-2003, Thông Tấn Xã Zenit đã đăng một bản tin từ Tòa Thánh cho biết rằng Đức Thánh Cha cũng muốn đến thăm Mostar. Tuy chính quyền đã nới rộng lời mời, nhưng các phương tiện truyền thông ở địa phương đã đưa tin cho biết sự đáp lại của Đức Giám Mục Mostar : sẽ là một sai lầm cho Đức Giáo Hoàng khi đến giáo phận của Ngài (cũng là lời Đức Giám Mục Mostar tuyên bố với báo chí mỗi lần Đức Thánh Cha đến Croatia hay Bosnia). Và vì thế Đức Thánh Cha đành phải đi theo chuyến hành trình đó – chuyến đi cuối cùng của Đức Thánh Cha đến một địa hạt – là chỉ đến thăm Banja Luka là thủ phủ của người Serbia tại Bosnia. Trước đây, Đức Thánh Cha đã hai lần đến thăm thủ phủ của người Hồi Giáo, là thành phố Sarajevo. Ngài chưa bao giờ có thể đến thăm Mostar, là thủ phủ của người Công Giáo ở Bosnia. Đức Giám Mục Ratko Peric, Giáo Mục của một giáo phận mà không hợp nhất với Giáo Xứ Thánh Gia-cô-bê ở Mễ Du, thì sẽ không chuẩn nhận việc Đức Giáo Hoàng đến giáo phận của mình đâu.

Đức Mẹ đang kêu gọi chúng ta, qua các Sứ Điệp của Mẹ, hãy cầu nguyện cho các vị Mục Tử, chứ đừng phê phán các Ngài. Đức Mẹ sẽ vinh thắng cùng với các Ngài, như Mẹ mách bảo chúng ta :

Một lần nữa, Mẹ căn dặn các con là hãy cầu nguyện cho những người mà Con của Mẹ đã kêu gọi, cho những người có đôi tay mà Con của Mẹ đã truyền phép và cho những người mà Người đã ban cho các con như một món quà. Các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện cho các Mục Tử của các con. Mẹ cảm ơn các con.” (SĐ ngày 02-04-2013)

Hỡi các tông đồ của Mẹ, các con hãy cầu nguyện cho Giáo Hội, hãy yêu mến Giáo Hội và hãy thực hiện các việc yêu thương. Giáo Hội vẫn hiện diện ở thế gian này bất kể có bị bội phản và bị xúc phạm đến đâu chăng nữa, vì Giáo Hội từ Cha trên Trời mà đến. Các con hãy cầu nguyện cho các vị Mục Tử để các con có thể thấy được tình yêu cao cả của Con của Mẹ nơi các Ngài.(SĐ 02-06-2016)

Denis Nolan

(Quản Trị Đài Truyền Hình Maria – Mễ Du)

(Jn. M. Vũ Sơn Bảo dịch theo điện thư của MaryTV)

 

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa