CHA DANIJEN VIDOVIĆ : “Ở MỄ DU, TÔI ĐƯỢC AN VUI TRONG TÂM HỒN.”

 

CHA DANIJEN VIDOVIĆ : “Ở MỄ DU, TÔI ĐƯỢC AN VUI TRONG TÂM HỒN.”

Ngày 26-06-2017

Cha Danijel Vidović là Linh Mục thuộc Dòng Sa-lê-diêng ở Zepce. Cha đã cho biết cảm nghiệm của Ngài ở Mễ Du như sau : “Hôm nay tôi đến để cầu nguyện riêng cho tất cả những người mà tôi đang cưu mang trong lòng, cũng như cho tất cả những người thuộc về đội ngũ của tôi. Tôi đặc biết đến để cầu nguyện và chuẩn bị cho các hoạt động sau này mà tôi cần phải thực hiện cùng với giới trẻ. Tôi đã nghe nói đến Mễ Du khi còn trẻ tuổi. Mẹ tôi cho tôi biết rằng bà đã đến Mễ Du trong khi tôi đang là một bào thai trong lòng bà. Tôi tin răng ơn gọi của tôi đã bắt đầu ở nơi đây. Tôi luôn cảm thấy bình an và vui mừng trong lòng khi đến đây – đây là một nơi tốt đẹp nhất mà tôi có thể đến một mình và ở một mình. Đây là sự bình an trong tâm hồn có thể cảm nhận được giữa những con người ở đây. Đây là nơi mà chúng ta có thể cảm nhận và thấy rõ ràng tất cả những điều chúng ta đã làm trong đời sống chúng ta, những điều tốt cũng như những điều không tốt, vì thế chúng ta sẽ cùng với Đức Maria là Mẹ Thiên Đàng để được hoàn thiện, để tin, như Đức Mẹ. Trên hết, tôi được mãn nguyện trở về để có thể thực hiện tất cả mọi điều tôi cần. Tôi cảm thấy mình có thể thực hiện với tình thương yêu, với niềm tin và với sự hy sinh.”

(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Medjugorje.hr)

 

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa