Tiến trình thành lập một Dòng tu thuộc quyền giáo phận (Tài Liệu từ Toà Thánh)_Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

TIẾN TRÌNH THÀNH LẬP MỘT DÒNG TU THUỘC QUYỀN GIÁO PHẬN

 

Lời tâm sự

 

Tháng 3 năm 2011, tôi có viết thư sang Thánh Bộ Đời Sống Thánh Hiến và Các Hiệp Hội Đời Sống Tông Đồ, tôi hỏi về tiến trình thành lập một Dòng tu thuộc quyền giáo phận. Ngày 03 tháng 06 năm 2011, Đức Tổng Giám Mục Joseph W. Tobin, thư ký Thánh Bộ có viết thư trả lời và gửi kèm 2 giản đồ : “Tiến trình thành lập một Dòng tu thuộc quyền giáo phận” (Procedure for erecting a Religious Institute of Diocesan Right) và “Những hồ sơ cần có khi xem xét việc thiết lập một Dòng tu thuộc quyền giáo phận (Giáo luật điều 579)” [Documents required in view of erecting a Religious Institute of Diocesan Right, (Can.579) ].

Chúng tôi xin gởi đến những anh chị em cần tham khảo để biết tiến trình thành lập một Dòng tu thuộc quyền giáo phận:

a/ thư của Đức Tổng Giám Mục Joseph W. Tobin gửi Thầy Giuse-Maria Trương Văn Trung,

b/ giản đồ “Tiến trình thành lập một Dòng tu thuộc quyền giáo phận”,

c/ giản đồ “Những hồ sơ cần có khi xem xét việc thiết lập một Dòng tu thuộc quyền giáo phận”.

Bản Scan là tiếng Anh, chúng tôi tạm dịch ra tiếng việt, để một số anh chị em tiện dụng khi cần tham khảo.

Chúng tôi có thể tóm tắt cho các bạn muốn tìm hiểu tiến trình thành lập một Dòng tu thuộc quyền giáo phận trong thực tế gồm 4 bước như sau:

Bước 1: Quy tụ cộng đoàn: bạn quy tụ các anh em (Dòng Nam), hoặc các chị em (Dòng Nữ) trong Thần Khí (chính bạn phải có những dấu chỉ và xác tín trong cầu nguyện rằng bạn có đoàn sủng lập Dòng; nếu bạn không có đoàn sủng lập Dòng, xin bạn “can đảm đừng lập Dòng”, kẻo lỡ cỡ dở dang cuộc đời cho nhiều người tin theo bạn).

Bước 2: Trình Đấng Bản Quyền sinh hoạt cộng đoàn: sau thời gian quy tụ, bạn trình với Đấng Bản Quyền sinh hoạt cộng đoàn, Ngài hoặc vị Đại diện Ngài chấp nhận cộng đoàn của bạn để theo dõi sự phát triển.

Bước 3: Hiệp Hội Công như một Dòng tu thuộc quyền giáo phận: Đấng Bản Quyền hoặc vị đại diện Ngài sẽ đề nghị bạn viết Hiến Chương cho Dòng mà Hiệp Hội bạn sẽ trở thành để Ngài duyệt xét và chấp nhận. Khi cộng đoàn của bạn lớn mạnh đủ và chứng minh khả năng tồn tại, Đức Giám Mục giáo phận có thể thiết lập Hiệp Hội Công như một Dòng tu thuộc quyền giáo phận (x. Thư Đức Tổng Giám Mục Joseph W. Tobin gửi Thầy Giuse-Maria Trương Văn Trung.)

  Một khi cộng đoàn của bạn đã được thiết lập thành Hiệp Hội Công với lời khấn tư, các thành viên được phép:

a/ Các thành viên được phép sống “như thể họ đã là các tu sĩ rồi[x. Giản đồ Tiến trình thành lập một Dòng tu  thuộc quyền giáo phận, số 3 và số 4 ].

b/ Các thành viên được phép khấn tư đọc theo công thức có trong Hiến Chương (x. Giản đồ Tiến trình thành lập một Dòng tu thuộc quyền giáo phận, số 6)

c/ Mặc áo Dòng riêng (x. Giản đồ Tiến trình thành lập một Dòng tu thuộc quyền giáo phận, số 6). Xin lưu ý bạn rằng nếu bạn lập Tu Hội Đời hoặc Tu Đoàn (Hội Đời Sống Tông Đồ) thì không có áo Dòng hoặc tu phục.

d/ Mở Tập viện (x. Giản đồ Những Hồ Sơ cần có khi xem xét việc thiết lập một Dòng tu thuộc quyền giáo phận, số 1, f ).

e/ Đặt các cơ quan quản trị, có sự điều hành thích hợp của riêng họ (x. Giản đồ Tiến trình thành lập một Dòng tu  thuộc quyền giáo phận, số 6 ).

f/ Trường hợp Hiệp Hội Công để trở thành một Dòng giáo sĩ, những thành viên của Hiệp Hội của bạn (đã được đào tạo) được phép lãnh chức linh mục (x. Giản đồ Tiến trình thành lập một Dòng tu thuộc quyền giáo phận, số 9 ; và  x. Giản đồ Những Hồ Sơ cần có khi xem xét việc thiết lập một Dòng tu thuộc quyền giáo phận , số 01, l)

Bước 4: Dòng Tu thuộc quyền giáo phận: Khi Hiệp hội Công của bạn thể hiện một cách cụ thể khả năng và các dự phòng cho một sự phát triển lành mạnh và ổn định, sau một thời gian dài thử nghiệm và sau khi đã tham khảo ý kiến ​​Tòa Thánh Đức Giám Mục của giáo phận mà cơ sở chính toạ lạc có thể tiến hành thiết lập nó như một Dòng Tu thuộc quyền giáo phận. Trong trường hợp này, yêu cầu Hiệp Hội của bạn có ít nhất 40 thành viên đã khấn, phần lớn trong số đó đã cam kết vĩnh viễn (x. Giản đồ Tiến trình thành lập một Dòng tu thuộc quyền giáo phận, số 9).

Mong rằng những kinh nghiệm nhỏ bé này giúp cho “các bạn có đoàn sủng lập Dòng và muốn lập Dòng” hoặc “các bạn cần tham khảo” sẽ hiểu hơn “Tiến trình thành lập một Dòng tu thuộc quyền giáo phận”. Thân mến chào bạn và hiệp nguyện trong Thánh Tâm Chúa Giê-su Ki-tô.

27/01/2012

Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung XV.

Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô

 

 

I.- Bản dịch: Thư của Đức Tổng Giám Mục Joseph W. Tobin gửi Thầy Giuse-Maria Trương Văn Trung

 

THÁNH BỘ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

VÀ CÁC HIỆP HỘI ĐỜI SỐNG TÔNG ĐỒ

Thành phố Vatican, ngày 3 tháng 6 năm 2011

Prot.DD 28 24-1 /2011

 

Thầy Giuse Maria thân mến,

Chúng tôi đã nhận được thư của Thầy liên quan đến Hiệp hội tư Sức Sống Chúa Kitô, hỏi về Tiến trình thành lập một Dòng tu thuộc quyền giáo phận .

Vì Tu Hội của Thầy nằm trong lãnh thổ truyền giáo công khai, do đó kể từ tháng 6 năm 2010 mọi hồ sơ trình được đệ trình lên thuộc quyền tài phán của Thánh Bộ Truyền Giảng Các Dân Tộc. Hơn nữa theo kinh nghiệm lâu năm của Thánh Bộ này, chúng tôi thấy rằng nên cho Hiệp Hội thêm thời gian để củng cố vững chắc, đặc biệt về thành viên và việc phát triển cơ cấu của Hiệp Hội.  

Chỉ khi Hiệp Hội lớn mạnh đủ và chứng minh khả năng tồn tại, Đức Giám Mục giáo phận có thể thiết lập Hiệp Hội Công như một Dòng tu thuộc quyền giáo phận, miễn là có tham khảo Thánh Bộ này theo Giáo luật khoản 579.

Chúng tôi đánh giá cao và khuyến khích công tác tông đồ mà Hiệp Hội đang thực hiện và chúng tôi hy vọng rằng Hiệp Hội sẽ tiếp tục phát triển trong mục đích đáng khen cũng như trong số thành viên cam kết vĩnh viễn.

Thầy sẽ tìm thấy trong thư kèm theo một giản đồ của Tiến trình thành lập một Dòng tu thuộc quyền giáo phận và danh sách các hồ sơ do Đức Tổng Giám Mục giáo phận thành phố Hồ Chí Minh gửi cho Toà Thánh, khi Thầy có đủ số thành viên như yêu cầu.

Tôi gửi đến Thầy tình cảm quý mến và tôn trọng của tôi.

Thân mến trong Chúa Ki-tô

(Chữ ký)

+ Joseph W. Tobin, C.Ss.R

Tổng Giám Mục thư ký

 

 

 

 

 

 (Tài liệu đính kèm)

-----------------------------------------------------

Gửi đến Thầy Giuse-Maria Trương Văn Trung

Hiệp Hội Sức Sống Chúa Kitô

96/19 Bành Văn Trân, Phường 7,

Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Việt Nam

 

II.- Bản Scan: Thư của Đức Tổng Giám Mục Joseph W. Tobin gửi Thầy Giuse-Maria Trương Văn Trung

 

 

 

 

 

 

**** Hinh Scan “Thư của Đức Tổng Giám Mục Joseph W. Tobin” mặt trước

 

 

 

 

 

**** Hinh Scan “Thư của Đức Tổng Giám Mục Joseph W. Tobin” mặt sau

 

 

III.- Bản dịch: Tiến trình thành lập một Dòng tu thuộc quyền giáo phận

                (Procedure for erecting a Religious Institute of Diocesan Right) 

 

THÁNH BỘ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

VÀ CÁC HIỆP HỘI ĐỜI SỐNG TÔNG ĐỒ

 

TIẾN TRÌNH THÀNH LẬP MỘT DÒNG TU THUỘC QUYỀN GIÁO PHẬN

 

1. Theo tập quán của Thánh Bộ lo về Đời sống Thánh hiến và các Hiệp hội Đời sống Tông đồ, trước khi thiết lập một Tu Hội Đời sống Thánh Hiến theo giáo luật, phải xin Giám mục giáo phận được bắt đầu bằng việc thành lập một Hiệp Hội Tín Hữu Công theo hướng dẫn của Giáo Luật Điều 312,§1,3o.

2. Điều quan trọng là Sắc lệnh Thành Lập Hiệp Hội có chứa cụm từ sau đây: "Để trở thành một dòng tu thuộc quyền giáo phận".

3. Với mục tiêu của họ thể hiện trong cụm từ nêu trên, các thành viên được phép sống như thể họ đã là các tu sĩ rồi.

4. Ngay từ khởi đầu, cơ cấu pháp lý của Hiệp hội phải là điều mà nó dự định sẽ là khi nó được thiết lập như một Dòng Tu, theo những quy tắc giáo luật trong phần liên quan đến Dòng Tu, có tính đến số thành viên thực và sự mở rộng của Hiệp hội.

5. Điều quan trọng nhất là đặc sủng, linh đạo và các hoạt động của Hiệp Hội được quy định rõ ràng trong Sắc Lệnh Thành Lập.

6. Các thành viên được phép khấn tư (tức là không phải lời khấn công và do đó không phải là "những lời khấn dòng"), đọc theo công thức có trong hiến pháp, mặc áo dòng riêng và có sự điều hành thích hợp của riêng họ; họ cũng có thể được nhận vào các Giáo phận khác,….

7. Cách sinh hoạt này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự chuyển tiếp của họ từ một đời tu trong một Hiệp hội Công sang đời tu trong một Dòng Tu đích thực.

8. Đức Giám Mục thiết lập Hiệp hội có quyền chấp thuận hiến pháp của nó. Khi biên soạn hiến pháp, sẽ thật là khôn ngoan khi tham khảo ý kiến một chuyên viên giáo luật có chuyên môn trong các vấn đề này.

9. Khi Hiệp hội thể hiện một cách cụ thể khả năng và các dự phòng cho một sự phát triển lành mạnh và ổn định, sau một thời gian dài thử nghiệm và sau khi đã tham khảo ý kiến ​​Tòa Thánh (điều 579)1 Đức Giám Mục của giáo phận mà cơ sở chính toạ lạc có thể tiến hành thiết lập nó như một Dòng Tu thuộc quyền giáo phận. Trong trường hợp này, yêu cầu Hiệp hội có ít nhất 40 thành viên đã khấn, phần lớn trong số đó đã cam kết vĩnh viễn (và trong trường hợp một Dòng giáo sĩ, có đủ số lượng các linh mục).

 

Vatican, 2007.

 

______________________

 

1 Giám mục giáo phận có thể, trong địa hạt của mình, thiết lập các Tu Hội Đời sống Thánh Hiến với một Sắc Lệnh chính thức, miễn là đã tham khảo ý kiến của Toà Thánh.

 

IV.- Bản Scan: Procedure for erecting a Religious Institute of Diocesan Right

                  (Tiến trình thành lập một Dòng tu thuộc quyền giáo phận)

**** Hinh Scan “Procedure for erecting a Religious Institute of Diocesan Right” mặt trước

**** Hinh Scan “Procedure for erecting a Religious Institute of Diocesan Right” mặt sau

 

 

V.- Bản dịch: Những hồ sơ cần có khi xem xét việc thiết lập một Dòng tu thuộc quyền giáo phận, Giáo luật điều 579 (Documents required in view of erecting a Religious Institute of Diocesan Right, Can.579)

 

THÁNH BỘ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

VÀ CÁC HIỆP HỘI ĐỜI SỐNG TÔNG ĐỒ

 

NHỮNG HỒ SƠ CẦN CÓ KHI XEM XÉT VIỆC THIẾT LẬP

MỘT DÒNG TU THUỘC QUYỀN GIÁO PHẬN (Giáo luật điều 579)

1/ Bản tường trình lịch sử - pháp lý hình thành Dòng tu ngay từ lúc khởi đầu.

   Lịch sử Dòng nên gồm những điểm sau:

    a) Tên họ vị sáng lập dòng;

    b) Mục đích mà vì đó Hiệp Hội được lập ra;

    c) Ngày tháng và nơi chốn của sự hình thành đầu tiên, account

    d) Tên Đức Giám Mục cho phép bắt đầu một sự thành lập mới;

    e) Số lượng và tên của  những thành viên tiên khởi;

    f) Nhà tập.

         1. Thiết lập, ngày tháng và nơi chốn của nhà tập đầu tiên;

         2. Tên Đức Giám Mục thiết lập;

         3. Số lượng tập sinh đầu tiên và ngày tháng tiếp nhận vào nhà tập;

         4. Tên vị Giám tập đầu tiên và những người khác có trách nhiệm trong việc đào tạo ban đầu các 

                thành viên đầu tiên của Hiệp Hội.

   g) Ngày tháng các Tổng Công Hội (General Chapters);

   h) Ai chấp thuận bản Hiến Chương đầu tiên và chấp thuận khi nào;

   i) Các hoạt động tông đồ của Hiệp Hội lúc khởi sự và hiện nay;

   j) Việc mở rộng của Hiệp Hội sang các giáo phận khác;

   k) Linh đạo đặc thù của Hội Dòng;

   l) Nếu thích hợp, những ai chuẩn bị lãnh Chức Thánh được đào tạo.

 

2. Sơ yếu lý lịch của vị sáng lập và của Bề Trên Tổng Quyền đầu tiên của Hội Dòng.

       1. Họ tên.

       2. Ngày tháng năm sinh và nơi sinh, ngày rửa tội và thêm sức.

       3. Họ tên cha mẹ.

       4. Học vấn (tiểu học, trung học, trên trung học)

       5. Các biến cố quan trọng khác.

 

3. Sơ yếu lý lịch của Bề Trên Tổng Quyền đầu tiên của Hội Dòng (ngoài những thông tin nêu trên)

       1. ngày gia nhập, khấn tạm và khấn trọn trong Hiệp Hội.

       2. ngày được bầu làm Bề Trên Tổng Quyền đầu tiên và nhiệm kỳ được bầu.

       3. tình trạng hiện tại, nếu đã mất, ngày qua đời.

4. Thống kê số thành viên cập nhật tới ngày làm báo cáo:

    a) họ tên của các thành viên khấn trọn và khấn tạm, tập sinh và thỉnh sinh.

    b) ngày khấn kế tiếp;

    c) số lượng nhà (tu viện);

    d) tên các giáo phận các thành viên đang sống và làm việc.

  Lưu ý: để lập một dòng Giáo phận, yêu cầu phải có số thành viên khoảng 40 người đã khấn trong đó phần lớn là khấn trọn.

 

5. Tình trạng tài chính:

    a) số tu viện Hội Dòng sở hữu;

    b) số tiền (quy ra USD) đầu tư

    c) mọi khoản nợ

 

6. Các bản tường trình liên quan đến các mục sau:

    a) Bất cứ yếu tố siêu nhiên nào liên quan đến vị sáng lập, ví dụ những thị kiến, v.v…

    b) Trong Giáo phận đặt Trụ Sở Chính, có bất kỳ một Tu Hội nào khác có cùng tên và đặc sủng không.

 

7. Bài mô tả và hình ảnh áo dòng của tập sinh và khấn sinh

 

8. Hiến Chương và Chỉ Nam, mỗi loại ba bản, được chuyên viên giáo luật đủ trình độ chuyên môn hiệu

    đính, phù hợp với Giáo Luật.

 

9. Chứng thư (giấy chứng nhận) của Giám mục của Giáo phận mà Hiệp Hội đặt Trụ Sở Chính và của các Giám mục các Giáo phận khác có Hội Dòng hiện diện.

Những thư đó phải được gửi trực tiếp tới Thánh Bộ lo về Đời sống Thánh Hiến và Tu Đoàn Tông đồ và nên có cả ý kiến của Đức Giám Mục liên quan đến:

a/ sự vững chắc và hữu ích của Hiệp Hội;

b/ tính kỷ luật của các thành viên của Hiệp Hội;

c/ đào tạo khởi đầu và liên tục các thành viên;

d/ các thực hành Phụng Vụ và Bí tích của các thành viên;

e/ cộng tác với Giáo Hội địa phương và tình yêu mến Giáo Hội;

f/ quản trị tài sản;

       g/ có khả năng bảo đảm việc quản trị có trách nhiệm một Dòng Tu thuộc quyền giáo phận với các

         thành viên ở các giáo phận khác nhau;

 

Nếu được, xin ứng trước 500 Euro cho Thánh Bộ lo về Đời sống Thánh Hiến và Tu Đoàn Tông Đồ được coi là các chi phí cho toàn bộ tiến trình.

Vatican, 2007.

 

VI.- Bản Scan: Documents required in view of erecting a Religious Institute of Diocesan Right, Can.579

(Những hồ sơ cần có khi xem xét việc thiết lập một Dòng tu thuộc quyền giáo phận,Giáo luật điều 579)

**** Hinh Scan “: Documents required in view of erecting a Religious Institute of Diocesan Right, Can.579”mặt trước

**** Hinh Scan “: Documents required in view of erecting a Religious Institute of Diocesan Right, Can.579” mặt sau

 

 

Xin ca ngợi Thiên Chúa Ba Ngôi Cực thánh

và ngợi khen Trinh Vương Vô Nhiễm Maria, Mẹ của Sự Sống

 

Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung XV.

DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KITÔ

Tìm Hiểu:
Tin liên quan

SUBSCRIBE

Từ khóa