TUYÊN BỐ CỦA ĐỨC GIÁM MỤC SỞ TẠI

 

TUYÊN BỐ CỦA ĐỨC GIÁM MỤC SỞ TẠI

Text Box:  Trọng Kính Đức Tổng Giám Mục !

Được biết tin Đức Giáo Hoàng đã bổ nhiệm Đức Cha Tổng Giám Mục làm Đặc Sứ Tòa Thánh với nhiệm vụ tìm hiểu thấu đáo thực chất của công việc mục vụ tại giáo xứ Mễ Du thuộc giáo phận Mostar-Duvno, một nhiệm vụ thuần túy về mục vụ, con xin bày tỏ lời chúc mừng của mình và lời cầu nguyện trong tình huynh đệ xin Chúa ban ơn cho Đức Cha được một kết quả mỹ mãn trong nhiệm vụ của Đức Cha.

Kính thưa Đức Cha, ngay lúc này đây, con xin cam kết một lòng hiếu khách và một lòng chân thành chào đón Đức Cha đến giáo phận này và đặc biệt ở Mễ Du. 

Tòa Giáo Phận chúng con đã sẵn sàng sắp xếp cho Đức Cha điều nghiên về tình hình mục vụ của giáo xứ này.

Trong khi chờ đợi nhận được các tin tức tốt lành và sự hiện diện của Đức Cha, con xin Kính Gửi đến Đức Cha lời tỏ bày tấm lòng hết sức trọng kính và cam kết những điều tốt lành nhất.

Ratko Perić, Giám Mục

(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo  http://www.themedjugorjewitness.org/)

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa