Ý kiến về tuyên bố của ĐGM Peric, Mễ Du 2017

 

Ý kiến về tuyên bố của ĐGM Peric, Mễ Du 2017

+ Nhận xét của Lm. Phê-rô Hoàng Minh Tuấn về lời ĐGM Peric căn cứ vào thông tin của baoconggiao.net:

Trích văn kiện của Tòa Thánh :

TUYÊN BỐ CHÍNH THỨC CỦA THÁNH BỘ GIÁO LÝ ĐỨC TIN

VỀ VỤ ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI MỄ DU

(Trích tạp chí “ Stella Maris” số  340 (9/1998) và R.Laurentin, Testament, Dern. Nouv., No 17bis, (11/1998), tr. 122tt)

_________________________________________________________________________________

Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin trả lời cho bức thư của Đức Cha Gilbert Aubry, Giám Mục Saint Denis de la Réunion (Pháp), viết để thỉnh vấn Thánh Bộ ngày 1-1-1998.

THÁNH BỘ GIÁO LÝ ĐỨC TIN

Số 154/81-06419                

Ngày 26-05-1998

Kính thưa Đức Cha,

Qua bức thư đề ngày 01-01-1998, Đức Cha đệ lên Thánh Bộ này một số câu hỏi liên quan đến lập trường của Tòa Thánh và của Giám Mục (sở tại) địa phận Mostar, về những cuộc tạm gọi là hiện ra ở Medjugorje, về các việc hành hương tư nhân và về săn sóc mục vụ cho các tín hữu đến tại nơi này.

Về việc này - đang khi tôi coi như không thể nào trả lời cho hết mọi câu hỏi do Đức Cha nêu lên - thì tôi muốn trước tiên minh xác rõ ràng điều này là : Toà Thánh không có thông lệ đảm nhận việc sơ thẩm [1]  để công bố lập trường chính thức đối với các hiện tượng giả thiết có tính siêu nhiên. Vì Thánh Bộ này, trong vấn đề liên quan đến tính đáng tin của những “cuộc hiện ra” đang đề cập đây, đơn giản chỉ dựa vào những gì đã được xác lập bởi các Giám Mục của nước Nam Tư cũ, trong bài tuyên bố của ở Zadar, ngày 10/4/1991 như sau : Dựa trên những điều tra nghiên cứu đã làm từ đầu cho đến lúc này, thì không có thể xác quyết đây là những cuộc hiện ra hay mặc khải siêu nhiên ...  Sau khi nước Nam Tư được chia thành nhiều quốc gia độc lập, thì việc có tiếp tục điều tra xem xét các vấn đề ấy hiện nay là thuộc quyền các thành viên của Hội Đồng Giám Mục Bosnia - Herzegovina,[2] và lúc cần thì đưa ra những tuyên bố  mới.

Điều mà Đức giám Mục Peric (tức ĐG Mục mới ở Mostar, kế vị Đ.C. Pavao Zanic, năm 1993) đã xác quyết trong một bức thư gửi Ban Tổng Thư Ký của “Famille chrétienne” 3 trong đó ngài tuyên bố : “Xác tín và lập trường của tôi không chỉ là “non constat de supernaturalitate” mà còn là “Constat de non supernaturalitate” [3] bis  về các việc hiện ra hay mặc khải ở Medjugorje “, thì điều (xác tín) ấy (của ngài) phải được coi như là phát biểu một xác tín cá nhân của vị Giám Mục ở Mostar, (vì) ngài với tư cách là Đấng Bản Quyền sở tại, có quyền cho một ý kiến riêng tư, và luôn mãi vẫn là ý kiến riêng tư của ngài.

Sau cùng, về những gì liên quan đến các cuộc hành hương tới Medjugorje diễn ra cách tư nhân, Thánh Bộ này lưu ý là (chúng) được phép làm, với điều kiện là không được coi chúng như một sự  nhận thực những biến cố đang xảy ra, vốn còn đang được Hội Thánh tra xét.

Với niềm hy vọng đã phúc đáp thỏa mãn ít ra cho những câu hỏi chính của Đức Cha với Thánh Bộ này, tôi xin Đức Cha nhận nơi đây tâm tình hết sức kính trọng của tôi.”

Đức Cha Tarcisio Bertone,

(Thư ký  của Đức Hồng Y Ratzinger)

* * * * * *

Văn kiện Tòa Thánh nêu trên, khẳng định rằng :

Điều mà Đức Giám Mục Peric (ở Mostar) đã tuyên bố : Xác tín và lập trường của tôi không chỉ là (xin dịch La Tinh ra Việt ngữ) “không nhận thấy có tính cách siêu nhiên mà còn là nhận định là không có tính cách siêu nhiên về các việc hiện ra hay mặc khải ở Medjugorje, thì điều (xác tín) ấy (của ngài) phải được coi như là phát biểu một xác tín cá nhân của vị Giám Mục ở Mostar, (vì) ngài với tư cách là Đấng Bản Quyền sở tại, có quyền cho một ý kiến riêng tư, và luôn mãi vẫn là ý kiến riêng tư của ngài.

2) Hơn nữa, Vatican đã trao việc nghiên cứu và điều tra về Mễ Du cho :

a) Hội Đồng Giám Mục Bosnia – Herzegovina.

Văn kiện Tòa Thánh nêu trên viết : Sau khi nước Nam Tư được chia thành nhiều quốc gia độc lập, thì việc có tiếp tục điều tra xem xét các vấn đề ấy hiện nay là thuộc quyền các thành viên của Hội Đồng Giám Mục Bosnia - Herzegovina, và lúc cần thì đưa ra những tuyên bố  mới.

Và nhất là cho :

b) Ủy Ban Quốc Tế do Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI thành lập năm 2010. Kết quả cuộc điều tra đã được trình lên Đức Giáo Hoàng, nên chỉ mình Đức Giáo Hoàng có quyền đưa ra phán quyết cuối cùng.

Xét như thế, Giám mục Peric không còn quyền quyết định về Mễ Du nữa. Tuyên bố của  ngài chỉ là ý kiến riêng tư.

* * * * * *

Vậy chúng ta hãy yên tâm, đừng xao xuyến.

Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Ngày 7-3-2017

 [1]  En première instance

2  Những gạch dưới là do chúng tôi.

3   Xem nguyên văn bằng pháp ngữ, trong R.Laurentin, sđd, tr. 150, và các cước chú ở đó.

 

[3] bis  Chữ La Tinh, trong văn kiện dịch ra là : “Lập trường của tôi không chỉ là “không nhận thấy có tính cách siêu nhiên” mà còn là “nhận định là không có tính cách siêu nhiên”. Hai câu này rất nặng ký,  câu trước có nghĩa : chưa hay không nhận thấy có ... còn câu sau : đã nhận định rõ ràng, xác đáng là không có tính cách siêu nhiên. Câu sau là một phủ định hoàn toàn. Ngôn ngữ tinh vi này của Giáo Luật, người thường không hiểu được.

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa